Podmínky členství

V případě zájmu o členství v Platformě pro sociální bydlení stačí:

1)      Souhlasit s ustavujícím prohlášením a stanovami Platformy, kde jsou podrobně rozepsány práva a povinnosti členů.

2)      Zaslat podepsanou přihlášku na email ředitele Platformy.

3)      Rada Platformy poté hlasuje o přijetí nového člena.

4)      Členové platí každoročně členský příspěvek, který činí 1 000 Kč pro organizaci a 100 Kč pro jednotlivce na kalendářní rok.