Workshop: Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení (16. března 2016)

Institut pro politiku a společnost společně s Platformou pro sociální bydlení organizovaly v rámci mezinárodní konference HABITAT III workshop Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení.

Bezdomovectví je globální fenomén – více než miliarda lidí žije v nevyhovujícím bydlení a přes 100 milionů zcela bez domova. Přístupy k řešení bezdomovectví se liší – bezdomovectví bývá přehlíženo, často se politiky zaměřují na pouhé udržování situace v určitých mezích, ale čím dál více politik se začíná zaměřovat na jeho přímé ukončování. Posledních 20 let se začaly rozvíjet a evaluovat inovativní přístupy ukončování bezdomovectví – zejména přístup „bydlení především“ se ukázal jako velmi efektivní napříč cílovými skupinami i různými lokálními kontexty. Přes jeho úspěšné rozšíření v řadě zemí panuje stále skepse mezi některými politiky, provozovateli i akademiky. Ukazuje se však, že inovativní přístupy k řešení bezdomovectví se nejlépe šíří na místní úrovni, kdy si města mezi sebou vyměňují zkušenosti a zasazují programy založené na bydlení v bytech do koordinovaných systémů, které dokáží transparentně vykazovat míru ukončování bezdomovectví v čase.

Cílem tohoto semináře bylo sdílet zkušenosti s inovativními přístupy k ukončování bezdomovectví z pohledu dvou největších českých měst. Brno a Praha představily své strategické dokumenty týkající se řešení bezdomovectví a v dialogu se zástupci vlády hledaly možnosti, jak by jejich lokální snahy mohly být podpořeny národní legislativou.

V panelové diskusi vystoupili:

Jan Němec, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Štěpán Ripka, platforma pro sociální bydlení

Vít Lesák,  Centrum sociálních služeb, Brno

Magdaléna Opletalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Diskusi moderovala Marie Bílková, Ministerstvo financí České republiky

ZDE se můžete podívat na záznam z workshopu.

Níže najdete prezentace zúčastněných panelistů: