Analýza dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty

Ke stažení: Analýza dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty

- Zavedení nájemního sociálního bydlení povede k výraznému omezení veřejných výdajů na bydlení na ubytovnách, azylových domech a v ústavních zařízeních; místo toho se ušetřené peníze dají na intenzivní sociální práci a příspěvky do bytů. Přesto, již v krátkodobém hledisku lze očekávat úspory, konzervativním odhadem 13 500 Kč na domácnost ročně po dobu tří let, respektive 20 250 Kč ve čtvrtém roce a dalších letech.

- Nejvýraznější úspory lze předpokládat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v důsledku zlepšeného zdraví (úspory ve zdravotnictví), stabilizace rodinné situace, návratu dětí k rodinám z náhradní péče (cca 180 mil. Kč ročně), zlepšení školní docházky, sociální i ekonomické integrace lidí v bytové nouzi, snížení nezaměstnanosti (potenciální úspora až 9 mil. Kč na osobu), snížení kriminality, především recidivy (náklady na jednoho vězně se odhadují na 310 000 Kč/rok), a v umenšování výskytu dalších ekonomicky nákladných sociálně patologických jevů.