Členové Platformy na exkurzi v Helsinkách (v rámci projektu TrainHouse)

Začátkem června se čtyři zástupci Platformy pro sociální bydlení zúčastnili pětidenní exkurze do Helsinek. Jednalo se o první z pěti setkání pěti organizací pracujících s lidmi bez domova z pěti evropských zemí (Anglie, ČR, Finsko, Maďarsko, Španělsko), jež jsou zapojeny do projektu Train House. V jeho rámci mají být postupně na základě zkušeností z různých národních kontextů vyvinuty tři metodiky (pro profesionální sociální pracovníky, dobrovolníky a peer pracovníky). Hostitelem prvního setkání byla helsinská organizace VVA ry, organizace, kterou založili v roce 1986 samotní lidé bez domova. Hlavním cílem organizace je od počátku postupná redukce počtu nocleháren a zajištění standardního bydlení pro všechny, kdo ho potřebují. 

Tématem prvního setkání byla role peer pracovníků (tedy pracovníků, kteří mají sami zkušenost s – často dlouhodobým – bezdomovectvím a souvisejícími problémy, včetně závislosti na návykových látkách). Účastníci měli v průběhu setkání možnost seznámit se s různými organizacemi, jež poskytují podporu (nejen) lidem bez domova a jež využívají peer pracovníků. Poslední den setkání pak byl věnován práci na příslušné metodice – otázkám vytvoření vhodných podmínek pro začlenění peer pracovníků v organizaci a využití peer pracovníků v programech bydlení především (housing first). Další setkání, jež tentokrát bude věnováno tvorbě metodiky určené profesionálním sociálním pracovníkům pracujícím s lidmi bez domova, bude v září v Londýně hostit britská organizace St. Mungo.

Více o projektu se dočtete na webových stránkách http://www.bmszki.hu/en/TrainHouse/project-aims