Jak se ukončuje bezdomovectví

"To, že mluvíme o ukončování bezdomovectví, je skutečně v České republice novinkou. Paradigma ukončování bezdomovectví stavíme do protikladu k paradigmatu správy bezdomovectví. To je ten tradiční přístup, který se snaží poskytnout krizovou pomoc lidem na ulici, ale už se mu nedaří (a ani o to příliš neusiluje) umožnit lidem znovu běžné bydlení, aby se mohli věnovat řešení dalších sociálních problémů." (Analytik Platformy Jan Snopek v rozhovoru o práci Platformy pro sociální bydlení, o dlouhé cestě k zákonu o sociálním bydlení a o připravované sociální politice v Brně pro časopis Protestnant)