Katherine Gale (USA): Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi

"Ukončování bezdomovectví neznamená, že nebudeme mít nikdy žádné lidi bez domova. Je to systémový přístup, který zajišťuje, že do bezdomovectví se lidé dostanou pouze velmi zřídka, tato epizoda jejich života bude co nejkratší a nebude se pokud možno opakovat."
Záznam přednášky Katherine Gale v Brně