Konference 20. a 21. listopadu 2017

Konference 2017

Mezinárodní konference s názvem Inspirace pro sociální bydlení a řešení bytové nouze proběhla 20. a 21. listopadu 2017 v Lichtenštějnském paláci. Konferenci pořádali: Úřad vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování, Platforma pro sociální bydlení, z.s. a FENTSA (Evropská síť organizací pracujících s lidmi bez domova)

Konference za účasti hostů z Británie, Finska, Francie a USA se zaměřila na představení zahraničních zkušeností a možností jejich využití v české praxi v následujících oblastech:

  • Modely organizace a financování aktivit ukončování bezdomovectví a zajištění sociálního bydlení – od národních politik přes místní strategie a městské systémy ukončování bezdomovectví až po praxi jednotlivých organizací.
  • Praktické představení a trénink metod sociální práce v systémech sociálního bydlení „housing first“ pro pracovníky obcí a neziskových organizací.
  • Součástí konference bylo také představení českého překladu „Evropské příručky Bydlení především“, kterou vydává Úřad vlády ve spolupráci s městem Brnem a Platformou pro sociální bydlení. Ke stažení ZDE.

Program konference pondělí 20. listopadu 2017

9:00 – 9:30       Úvod

     Martina Štěpánková (Úřad vlády)
     Ruth Owen (FEANTSA)
     Štěpán Ripka (PSB)
     Linda Sokačová (MPSV)
     Jiří Klíma (MMR)

9:30 – 11:00      Inspirace pro sociální bydlení a ukončování bezdomovectví

     Katherine Gale (USA): Systémový přístup k ukončování bezdomovectví na úrovni měst
     Peter Fredrikkson (Finsko): Transformace finského systému sociálního bydlení, přeložená prezentace ke stažení ZDE

11:30 – 13:00      Paralelní panelové sekce

Evropská příručka Bydlení především: přínosy pro praxi (Zlatý sál )

Moderovala:  Radka Soukupová (ASZ)
     Ruth Owen (FEANTSA), přeložená prezentace ke stažení ZDE
     Antti Martikainen (Finsko, Armáda spásy), přeložená prezentace ke stažení ZDE
     Jan Milota (IQ Roma Servis)

Systém ukončování bezdomovectví: národní, lokální a organizační dimenze (Hnědý sál )

Moderoval:  Vít Lesák (PSB)
     Jana Chovancová (ASZ), přeložená prezentace ke stažení ZDE
     Katherine Gale (USA), přeložená prezentace ke stažení ZDE
     Peter Fredriksson (FI), přeložená prezentace ke stažení ZDE

14:00 – 15:30      Paralelní panelové sekce

Metoda Bydlení především: praktický trénink (FEANTSA) (Zlatý sál )

Moderoval:  David Valouch (PSB)
     Raphael Bouloudine (Fr)
     Jan Milota (IQ Roma Servis)

Financování sociálního bydlení a ukončování bezdomovectví: zahraniční zkušenost a možnost využití v Česku (Hnědý sál )

Moderoval:  Roman Matoušek (ASZ), prezentace ke stažení ZDE
     Václav Štěrba (Evropská komise)
     Aleš Pekárek (MMR, řídící orgán IROP), prezentace ke stažení ZDE
     Šárka Mullerová (MPSV, řídící orgán OPZ), prezentace ke stažení ZDE
     Peter Fredriksson (Finsko)

15:45 – 16:30      Představení českého překladu publikace „Evropská příručka Bydlení především“ (Zlatý sál )

     Zástupce města Brna
     Zástupce FEANTSA
     Zástupce Úřadu vlády
     Zástupce Platformy pro sociální bydlení

Program konference úterý 21. listopadu 2017

9:00 – 16:00     Metody „housing first“: praktický trénink (Zlatý sál )

     Ke školení nabízíme velký balíček materiálů od francouzského lektora. Kde stažení ZDE.

      Raphael Bouloudine (Fr)
      Jan Milota, Karel Novák a kol. (IQ Roma Servis, Brno)

10:00 – 12:00     Ukončování bezdovomovectví v zahraničí a zkušenosti v ČR: hlavní zjištění (Hnědý sál )

Moderoval: Karel Schwarz (EAPN)
     Roman Matoušek (ASZ): Způsoby řešení bytové nouze a bezdomovectví v ČR. Silné a slabé stránky, prezentace ke stažení ZDE
     Peter Fredriksson (Finsko): Transformace systému péče o osoby bez domova ve Finsku.
     Jan Milota (IQ Roma Servis): Poučení z pilotáže přístupu bydlení především pro rodiny s dětmi v Brně
     Vít Lesák (Platforma pro sociální bydlení): Systémový přístup k řešení bytové nouze a bezdomovectví na úrovni měst, prezentace ke stažení ZDE