Platforma navazuje spolupráci se zahraničními partnery

Platforma pro sociální bydlení se začátkem října učila ve Finsku, jak dělat Housing first nejen jako pilot, ale jako národní politiku. Pozvala nás finská Y-Foundation (která vlastní asi sedm tisíc sociálních bytů, co podnajímá neziskovkám a samosprávám) a britská Building and Social Housing Foundation. S druhou jmenovanou spolupracujeme na přenesení úspěšné americké kampaně 100 000 homes do Evropy.