Platforma pro sociální bydlení vystoupí na konferenci v senátu 27. 1. 2015

Zástupci Platformy pro sociální bydlení vystoupí s celkem dvěma příspěvky na konferenci k sociálnímu bydlení v Senátu. Tématem prvního příspěvku budou potřeby sociální práce pro lidi v bytové nouzi, druhý příspěvek nabídne zahraniční zkušenosti při řešení problematiky ubytoven