Přijměte pozvání na happening 7. 3. od 15:00 na pražském Klárově, kde odhalíme pomník dětem bez domova

Situace je velmi vážná. Zákon o sociálním bydlení 8. března míří na vládu a přitom navrhuje úpravy, které mohou mít dlouhodobě katastrofální důsledky. Navrhované plošné zrušení dávek do ubytoven nezohledňuje stav lidí bez domova a reálnou možnost, že nebudou mít alternativu v podobě státem garantovaného sociálního bydlení. Zákon také nezamezuje výstavbě bytů výhradně ve vyloučených lokalitách, naopak k tomu současným znění spíše povede. Pokud bude takto formulovaný zákon schválen, hrozí, že mohou po třech letech účinnosti reformy dávek na bydlení skončit desítky tisíc lidí na ulici a v nových  ghettech. Iniciativa na tyto důsledky všechny tři gesční resorty opakovaně upozorňuje a nabízí konkrétní řešení. Doposud bez jejich zájmu. Nyní má vláda vše ve svých rukou. Zákon ošetřený od těchto rizik je nanejvýše potřeba. Jeho důležitost dokládá i naše iniciativa, kterou podpořilo více než 110 organizací a vzdělávacích institucí, desítky známých osob a 4 000 signatářů petice s jediným cílem: prosazení dobrého zákona o sociálním bydlení.

Bez skutečného domova je k dnešnímu dni na 18 000 dětí. Jsou na ubytovnách, v azylových domech či v ústavech. Dostatečným důvodem pro přijetí zákona je každé jedno z těchto dětí. Návrh zákona navíc v poslední verzi upustil od jasné prioritizace, kdy by nájemní dostupné bydlení měly získat především osoby ohrožené na životě a zdraví a skupiny rodin a matek samoživitelek, kterým z bytových důvodů hrozí odebrání dítěte.

Na happeningu vystoupí předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka, odborník na stávající verzi zákona, jeho rizika a situaci bytové nouze, Jan Klusáček, výzkumný pracovník organizace Lumos, odborník na bytovou nouzi dětí, a vystoupí i osoby v bytové nouzi, které budou mluvit o své zkušenosti s odebráním dětí do ústavní péče z bytových důvodu i o svém dětství v dětském domově. Na závěr setkání odhalíme pomník dětem bez domova.