První dopady novely zák. o pomoci v hmotné nouzi

Počátkem července vzešla v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která zhruba po roce opět proměnila legislativní rámec pomoci lidem v bytové nouzi, a ne málo. Novela mj. přinesla tři negativní změny: paušální snížení doplatku na bydlení o 10%, nabídla Úřadům práce vyplácet část příspěvku na živobytí v poukázkách – lidé tedy často nebudou mít z čeho doplatit náklady na ubytovnu, poukázky budou těžko vyměňovat a jejich chudoba se ještě prohloubí (viz například reportáž Událostí) a v neposlední řadě dala novela obcím možnost zažádat o vymezení území se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, do kterých následně Úřad práce nemusí vyplácet doplatky na bydlení na nově vznikající smlouvy. Po zkušenosti se Stanjurovým přílepkem v roce 2015 víme, jakým způsobem obdobný systém fungoval například v Ostravě, kde starostka L. Janáčková takto zamezila vyplácení dávek matkám s dětmi na ubytovnách, a bez alternativy bydlení. Obáváme se podobného scénáře. 

Minulý týden se v médiích objevila zpráva, že již první z obcí v ČR, Jirkov, tuto novinku uvedla v praxi a takovouto oblast vymezila na třech svých ulicích,  s platností od 1. září; Jirkov pak ve stejném týdnu následovaly Obrnice. V médiích se bohužel objevily i o tom, že podobné kroky zvažují další obce. Tyto informace jsou zachycené například opět v Událostech ČT, článku Deníku, který se věnuje dopadům novely v Jirkově či Info.cz v Obrnicích.

Kolem důsledků novely panuje v tuto chvíli ještě mnoho otázek, od počtu lidí, kterých se to dotkne, až po konkrétní důsledky. Vzniklou situaci v rámci Platformy právě řešíme: u našich členů a členských organizací poptáváme, zda se ke změně k horšímu neschyluje i v jejich okolí a jimi známých obcích a vyhodnocujeme první důsledky. 

V případě informací z regionů - zda se k nepříznivým krokům neschyluje i u vás, prosím kontaktujte nejlépe analytika Platformy, Jana Snopka (jan.snopek@socialnibydleni.org).