Rozhovor v Respektu se světovou odbornicí na sociální bydlení, Valerií Joovers