Stáž zástupců Platformy v londýnské St. Mungo’s (v rámci projektu TrainHouse)

 

Zástupci Platformy pro sociální bydlení a brněnské organizace IQ Roma servis navštívili v září Londýn. Důvodem návštěvy bylo prohloubení spolupráce a sdílení zkušenost s dalšími organizacemi z Helsinek, Budapešti, Barcelony a Londýna. Právě londýnská organizace St. Mungo’s se tentokrát stala hostitelkou celého čtyřdenního setkání.

Vedle společných diskusí a přednášek jsme navštívili i celou škálu zařízení pro lidi v bytové nouzi v Londýně, setkali jsme se s vedoucím týmu housing first v Brightonu a mohli jsme sledovat sociální pracovníky přímo při jejich práci v ulicích nočního Londýna.

Pro praxi v České republice bylo inspirativní nastavení pravidel v azylových domech a domech s podporovanými byty, které St. Mungo’s provozuje (a často též vlastní). Lidem bez domova nejsou v přístupu ke službám organizace kladeny žádné podmínky. Závislosti, psychické potíže a další problémy se řeší až po zabydlení člověka. Klienti služeb mají taky výrazný podíl na rozhodování o nastavení služby samotné či o doprovodném programu. Přesto se ale nejedná o aplikaci přístupu housing first. Byty jsou koncentrovány v jednotlivých domech a klienti zde prostupují různými „patry“ lišícími se kvalitou bydlení či intenzitou sociální práce. Projekty řídící se principy housing first jsou v menšině. V Brightonu takto pracuje St. Mungo’s s pouhými 10 byty.

 

Více o projektu se dočtete na webových stránkách http://www.bmszki.hu/en/TrainHouse/project-aims