Štěpán Ripka - Pět mýtů o ubytovnách: má je stát podporovat, anebo rušit?

"Výzkumy ukazují, že čím více se postaví ubytoven, tím více se objeví lidí bez domova. Ministerstvo však na argumenty nehledí a trvá na připravovaném dotačním programu."