Videozáznamy mezinárodní konference k řešení bezdomovectví Romů.

Konference Přístup Romů k bydlení: Dilema konceptů Housing first a Housing ready