Workshop: Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení, Praha 16. 3. 2016

Platforma pro sociální bydlení spolu s Institutem pro politiku a společnost organizují v rámci mezinárodní konference HABITAT III workshop. Jeho cílem bude sdílet zkušenosti s inovativními přístupy k ukončování bezdomovectví z pohledu dvou největších českých měst. Brno a Praha představí své strategické dokumenty týkající se řešení bezdomovectví a v dialogu se zástupci vlády budou hledat možnosti, jak by jejich lokální snahy mohly být podpořeny národní legislativou. V panelové diskusi vystoupí: Jan Němec (IPR), Štěpán Ripka (PSB), Vít Lesák (CSS Brno) a Magdaléna Opletalová (MPSV). Diskusi bude moderovat Marie Bílková (MF ČR).