Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice. Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. 

Více se dozvíte v Prohlášení Platformy a v Pozičním dokumentu.

Co děláme

Prosazujeme zákon o sociálním bydlení v Parlamentu

Pomáháme místním samosprávám ukončovat bezdomovectví v regionech

Přenášíme odborné poznatky a dobrou praxi ze zahraničí do českého kontextu

Monitorujeme politiky a dopady jejich rozhodnutí na lidi v bytové nouzi

Informujeme veřejnost o stavu a možnostech řešení bytové nouze v České republice

- ve výstavbě -

Více se dozvíte na stránce Naše projekty.