Komentář Matěje Hollana k návrhu MPSV snížit plošně doplatek na bydlení lidem v ubytovnách

"Pokud města a stát chtějí, aby ubytovny zmizely z povrchu zemského, nechť je přijat v co nejkratší době dobrý zákon o sociálním bydlení, prostřednictvím kterého se v horizontu několika let zajistí dostatek bydlení všem, kdo bydlet chtějí – což je dle výzkumů nejméně 90 procent obyvatel na ubytovnách. Brno na tom bude velmi rádo s ministerstvem spolupracovat a jsem přesvědčen, že společně dokážeme najít důstojné řešení pro všechny. Pak nechť se ubytovny propadnou do pekla. Spolu s touto nepovedenou novelou."