Platforma podporuje zachování žižkovského Autonomního sociálního centra Klinika

Platforma pro sociální bydlení spolu s dalšími organizacemi působícími (nejen) v sociální oblasti vydaly prohlášení, jímž vyjadřují podporu zachování žižkovského Autonomního sociálního centra Klinika.

Praha sociální potřebuje Kliniku

My, níže podepsané organizace působící (nejen) v sociální oblasti, s nadějemi, sympatiemi a obavami sledujeme situaci okolo Autonomního sociálního centra Klinika, které by po úspěšném roce v legálně propůjčené budově mělo dle vyjádření ÚZSVM do 2. března 2016 ukončit svoji činnost.

  • S nadějemi v lidský potenciál a úsilí lidí vytvářet prostředí živého místa propojování, vzájemné pomoci, učení se a bytí ve městě. S nadějemi, že v současné mocně živené atmosféře strachu tu jsou i protichůdné iniciativy lidí, pro které slovo solidarita a pomoc bližnímu nejsou nebezpečné utopie.
  • Se sympatiemi, které v nás vyvolává celý koncept Kliniky založený na dobrovolnosti, kulturním programu i sociálních aktivitách rozvíjejících dovednosti všech zapojených.
  • S obavami, že Praha není ještě tak daleko, aby byla schopná rozeznat blahodárný vliv na rozvoj občanské společnosti, který Autonomní sociální centrum Klinika má.

Neplýtvejme energií lidí, nezadělávejme na konfrontace a konflikt,

nechme Kliniku dýchat, MÁ SMYSL!

Praha, 26. 2. 2016

Fotky: