Platforma pro sociální bydlení jedním z nejvýznamnějších inovátorů v oblasti socio-ekonomické inkluze v ČR

Platforma pro sociální bydlení byla označena jako jeden z nejvýznamnějsích inovátorů v oblasti socio-ekonomické inkluze v ČR při mapování sociálních inovátorů, které provedla nadace Ashoka. Velmi si vážíme tohoto uznání!