TZ: Lídři ze třech kontinentů se učili v Brně ukončovat bezdomovectví

Lídři ze třech kontinentů se učili v Brně ukončovat bezdomovectví

Bezdomovectví je globální problém. Jen v městských oblastech bydlí odhadem 1,1 miliard lidí v nevyhovujících podmínkách, z toho 100 milionů nemá bydlení žádné. Řešení těchto problémů není jednoduché. Prvořadým cílem mnoha vlád je pomoci těm, kteří se nacházejí v největší bytové nouzi, těm, co spí na ulici nebo v dočasném/nouzovém ubytování. Nejprve je třeba zjistit, kteří lidé naléhavě potřebují bydlení, a identifikovat jejich potřeby. Účastníci z Brna, Chile, USA, Jižní Afriky, Anglie a Španělska se učili na příkladu úspěšných amerických kampaní 100 000 domovů a Zero 2016 ukončovat bezdomovectví na úrovni měst.

"Registrační týden, způsob sčítání lidí bez domova na území Vašeho města, který zjišťuje míru ohrožení konkrétní rodiny, je klíčem úspěšného ukončování bezdomovectví na úrovni měst“, říká Andi Broffman z Cummunity Solutions. Její společnost pomáhá v současné době 190 americkým městům ukončit chronické pouliční bezdomovectví do konce roku 2016.

Náměstek primátora Brna Matěj Hollan (Žít Brno) chce bezdomovectví ukončovat: „Pokud chceme lidem bez domova účinně pomoci, musí v prvé řadě bydlet. Z pokoje pod mostem či v kanále si job nenajdete. Teprve když bydlíte, máte možnost si stabilizovat svůj život a odrazit se ze dna. Pokud k sociální práci přistoupíme skutečně racionálně, s důrazem na efektivitu, dojdeme nutně k tomu, že "klient" musí mít zajištěno bydlení. Protože vím, že v některých městech si s tím dokázali se ctí poradit, vím, že to budeme schopni udělat aji v Brně. Je to jen na nás a jde o benefit pro všechny – lidi na ulici, státní výdaje i majoritu. První projekty ukončování bezdomovectví hodlámje rozjet v příštím roce. Stay tuned!“

Ukončování bezdomovectví namísto „pouhé“ péče o bezdomovce prosazuje Institut pro globální bezdomovectví, který založila charita De Paul International. Ředitelka institutu Kat Johnson k tomu řekla: „De Paul International vychází z poseltví Sv. Vincence z Pauly; konkrétně se jedná o závazek ke službě nejchudším z chudých, zaměření na reálnou pomoc namísto mluvení, dodržování všech závazků a inovativnost. Hodnoty evangelia, jako je úcta, respekt, soucit, láska, milosrdenství a efektivní služba bližnímu, které vycházejí z učení Ježíše Krista, jsou pro nás základem. Housing first a prioritizace lidí v přístupu k bydlení podle akutnosti jejich problémů, je naplněním této mise.“

„Brno se svou aktivitou na poli ukončování bezdomovectví řadí na čelo progresivní sociální politiky nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy“, říká analytik Platformy pro sociální bydlení Jan Snopek.

 

 

 

Editorské poznámky

 1. Institut pro globální bezdomovectví (IGH) je partnerství mezi DePaul University v Chicagu a Depaul International, nevládní organizací se sídlem v Londýně, která pracuje s lidmi bez domova v šesti zemích. IGH slouží jako centrum, které nabízí tvůrcům politik a profesionálům nástroje potřebné k ukončování bezdomovectví ve světě. Naší vizí je svět, ve kterém mají všichni domov. Naším posláním je podporovat vznikající globální hnutí za ukončení bezdomovectví organizované zdola, založené na výzkumu, na jehož závěrech lze postavit plán, podporované účinnou politikou. Spolupracujeme s profesionály, tvůrci politik a výzkumníky věnujícími se pouličnímu bezdomovectví a lidem žijícím v nouzovém ubytování. Tyto formy bezdomovectví jsou výraznými indikátory disfunkce ve městech a ti, kterých se týkají, jsou v celosvětové debatě opomíjeni. IGH zahájil činnost v červnu 2014. Během prvního roku jsme vytvořili globální definici a rámec bezdomovectví a zapojili sto ideových vůdců ze třiceti zemí s cílem posoudit, kde je nejvíce zapotřebí podpora. Na základě vyhodnocení vytvořil IGH čtyři programové oblasti, které budou společně usilovat o svět, kde bude bezdomovectví znatelně klesat: řešení, infrastruktura, vůdcovství a naléhavost.
 2. Nadace pro výstavbu a sociální bydlení (BSHF) je nadace financovaná z nezávislých zdrojů se sídlem ve Velké Británii a působící na celém světě. Snažíme se ovlivnit ty, kteří mohou zajistit lepší bydlení lidem, kteří k němu nemají přístup, a sice tím, že jsme katalyzátorem změn, což v praxi znamená, že:
 • Identifikujeme a podporujeme inovativní plány, praxi a výzkum v oblasti bydlení,
 • Propojujeme lidi s cílem pomáhat přenášet nápady a praxi tam, kde jsou nejvíce zapotřebí,
 • Pomáháme zavádět nové nápady do praxe,
 • Pracujeme s odborníky v oblastech, kde chceme dosáhnout pozitivní změny,
 • Podporujeme programy, které implementují pozitivní změny v oblasti bydlení.

BSHF má status konzultanta Ekonomické a sociální rady OSN. Je to uznání naší práce v oblasti podpory cílů Programu OSN pro lidská sídla (UN Habitat) a zejména koordinace Světových cen Habitatu (World Habitat Award). Ty nám umožňují identifikovat a předávat znalosti z efektivních projektů bydlení v různých částech světa.

 

 1. Na základě znalostí získaných prostřednictvím Světových cen Habitatu vyvíjí BSHF Evropskou kampaň za ukončení pouličního bezdomovectví. Je to celoevropské hnutí měst, jejichž společným cílem je zajistit stálé bydlení nejohroženějším obyvatelům Evropy a ukončit chronické pouliční bezdomovectví. Kampaň bude podporovat města, aby získala veřejnou podporu a zahájila na tomto poli kroky. Je inspirovaná úspěšnou kampaní 100 tisíc domovů (100 000 Homes) ve Spojených státech, ale přizpůsobuje se evropskému kontextu. Za tímto účelem BSHF úzce spolupracuje s Evropskou federací národních sdružení pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA). Cílem je vytvořit hnutí, v němž se zúčastněná města zaváží k tomu, že budou:
 • rozvíjet přístup „housing first“ odpovídající potřebám daného města,
 • poznávat jména všech lidí bez domova a vyhodnocovat jejich potřeby,
 • pravidelně shromažďovat data o konkrétních lidech s cílem sledovat jejich vývoj
 • budovat koordinované systémy bydlení a podpory a cílit zdroje na ty nejohroženější.

Věříme, že tento přístup může stimulovat inovaci, výměnu a soutěž, což pomůže dostat více lidí z ulice. Do pilotního projektu iniciativy se zapojilo šest evropských měst a cílem je v roce 2016 účast rozšířit.

 

Pro více informací prosím pište předsedovi Platformy pro sociální bydlení Štěpánovi Ripkovi na stepanripka@gmail.com, ředitelce IGH Kat Johnsonové na kjohnson@IGHomelessness.org nebo programovému manažerovi BSHF Tomu Archerovi na tom.archer@bshf.org