Bydlení nemá být luxus.

Logo Platforma pro sociální bydlení

S vámi to dokážeme. Podpořte náš boj za dostupnost bydlení a efektivní pomoc lidem v nouzi.

Darujte

Jak pomůže váš dar

Jak váš dar pomůže?

Naše práce a argumenty jsou založeny na přesných datech a know-how. Váš dar pomůže zmapovat nejlepší praxe, zavádět pilotní programy v českých městech a mít ta nejpřesnější data z terénu pro politiky i úředníky.

Podpořit!

Váš dar nám pomůže sledovat a hlídat parlamentní proces vzniku zákona. Budeme lobbovat za to, aby zákon vznikal transparentně ve spolupráci s občany a odborníky a byl přijat včas v kvalitní podobě a bez přílepků.

Podpořit!

Peníze, které získáme, použijeme pro mediální propagaci tématu dostupnosti bydlení. Investovat budeme do tvorby přehledných mediálních materiálů, monitoringu a kampaní, jako Mít svůj domov.

Podpořit!

„Stát nedokáže zajistit dostupnost bydlení pro všechny. Dobrý zákon o sociálním bydlení to může změnit.“

Štěpán Ripka, Ph. D.
předseda Platformy pro sociální bydlení

Darujte i Vy!

3 cíle zákona o sociálním bydlení

3 cíle zákona o sociálním bydlení.

Ceny nájmů raketově rostou. 2x rychleji než průměrné platy. Zákon zajistí dostupnost bydlení pro mladé, seniory a další, kteří nedosáhnou na tržní ceny nájmů. Nikdo nesmí být nucen žít v nedůstojných podmínkách.

Podpořit

V Česku žijí desetitisíce lidí ve spárech obchodníků s chudobou. Bydlí v plesnivé místnosti se štěnicemi, bez záchodu a teplé vody. Často platí vyšší nájemné, než za standardní bydlení. Pomozte nám to změnit.

Podpořit

Umíme využít zahraniční zkušenost a zasadit ji do českého kontextu. Úspěšné a zároveň úsporné systémy kombinují prevenci ztráty bydlení, podporují dostupnost bydlení a aktivně zabydlují osoby v nouzi. Prosaďme společně takový systém i u nás.

Podpořit

Darujte pravidelně

Co obsahuje zakona o dostupném bydlení
  1. Zajistí cenově dostupné bydlení pro lidi, kteří nedosáhnou na tržní nájemné.
  2. Umožní navracení dětí do rodin.
  3. Zabrání byznysu s chudobou.
  4. Je šancí najít domov pro děti odcházející z ústavů, pro seniory a pro lidi s postižením.
  5. Uspoří veřejné finance.
  6. Umožní lidem stabilizovat život a poprat se s dluhy.
  7. Zamezí vzniku ghett.
  8. Má jasná pravidla přidělování.
  9. Podléhá transparentní kontrole a monitorování veřejnými orgány.

Chci přispět

300 Kč 500 Kč 750 Kč 1000 Kč 1500 Kč Jiná částka:  Kč

Kontaktní údaje

Způsob platby daru

          Nepřekročte platnost karty!

Platforma pro sociální bydlení ČR využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko "Darovat nyní" souhlasíte s provozními podmínkami..